Synchronsprecher

Ikki Tousen

Auflistung der Rollen
Synchronstudio: Elektrofilm Postproduction Facilities GmbH
Rolle dt. Sprecher jap. Sprecher Bemerkungen
Erzähler Jan Spitzer Miyake Kenta
Gakushu Dennis Schmidt-Foss Iijima Hajime
Genjou Kakouton Johannes Berenz Ueda Yuuji
Genpou Saji Sebastian Schulz Morikubo Shoutarou
Goei [Hakufus Mutter] Katrin Zimmermann Inoue Kikuko
Hakufu Sonsaku Julia Meynen Asano Masumi
Hanno Christoph Banken Namikawa Daisuke
Kannei Kouha Wanja Gerick Ueda Yuuji
Ryofu Housen Berenice Weichert Watanabe Akeno
Shigi Taishiji Tim Moeseritz Miyake Kenta
Shimei Ryomou Anja Stadlober Kaida Yuko
Shuyu Koukin Nicolas Artajo Hino Satoshi
Toutaku Chuuei Tim Sander Namikawa Daisuke
Ukitsu Kankichi Jill Böttcher Kobayashi Yumiko

© 2003-2009 by Anime auf DVD